adidas Originals giới thiệu EQT Cushion ADV

adidas đang trong quá trình đổi mới hóa các sản phẩm con cưng lâu đời như dòng Equipment. Có thể thấy, đây là một cuộc đại tu, cải cách cho đế đệm Cushion dòng runner. Giống như việc làm với Climacool, adidas EQT Cushion ADV được trang bị với một diện mạo hoàn toàn mới. Cứng cáp hơn, chắc... Continue Reading →

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑